เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เม.ย. ที่ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ นางสาวปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และนายโกวิท ธัญญรัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แถลงข่าวการจัดทำ Application “สมาคมตำรวจ”
พล.ต.อ.วินัย กล่าวว่า สมาคมตำรวจ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้เป็นสื่อกลาง ที่พึ่ง การสร้างแบบอย่างของความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจไทยทั่วประเทศ โดยมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชน อาทิ สมาคมฯ ช่วยได้ รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือ แบ่งปัน กับสมาคมฯ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้ทันทีภายหลังจากลง Application แล้ว คลายทุกข์ สร้างสุข รับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ สินเชื่อจากสถาบันการเงิน สินค้าราคาถูกสำหรับสมาชิกสมาคมเท่านั้น อีกทั้งยังมีช่องทางอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจในอนาคต เช่น ข่าวสารของสมาคมฯ กฎหมายน่ารู้ การรับสมัครสอบและสมัครงาน เพื่อให้ตำรวจแต่ละภาคส่วนเข้าถึง


กันได้ง่ายขึ้น ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของตำรวจแต่ละภาคส่วนได้รวดเร็ว ทำให้ตำรวจได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว และตำรวจจะได้เข้าถึงปัญหาของประชาชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของประชาชน ประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ ปัญหา หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประชาชนจะมีช่องทางให้เข้าถึงตำรวจได้ง่ายขึ้น ประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำรวจ และข้อกฏหมายที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ โดยสามารถดาวน์โหลด Application “สมาคมตำรวจ” ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS


พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า การทำงานของตำรวจจำเป็นต้องมีเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงข้าราชการตำรวจ และเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างตำรวจและพี่น้องประชาชน โดยแอปพลิเคชัน “สมาคมตำรวจ” จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางซึ่งจะมีฟีเจอร์ที่สามารถให้ข้าราชการตำรวจบอกกล่าวถึงผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขโดยเร็ว รวมถึงตำรวจและประชาชนจะได้สื่อสารซึ่งกันและกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการมาโดยตลอด ขณะนี้สมาคมตำรวจก็จะมีสถาบันการเงินคือธนาคารออมสิน