มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ความสนใจด้านความมั่นคงทางพลังงานและความจำเป็นในการลดการใช้พลังงานฟอสซิล เน้นการพัฒนาและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไร้คนขับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ยานพาหนะเหล่านี้มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดการจราจรแออัด และปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณาจารย์เพื่อเผชิญกับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับโดย ศ.ดร.ไกรศร ตรงนำชัย จาก Kanagawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ที่บินลัดฟ้าตรงมาม.กรุงเทพให้ความรู้กับนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ไกรศร ตรงนำชัย เล่าให้ฟังถึงการบรรยายว่า “เรื่องที่นำมาบรรยายทั้ง 3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EV, เรื่องEMC Technologies, เรื่อง The Future of Drone Technology และเรื่อง Next-Generation Cars ถือเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันได้เพราะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันสำหรับเรื่องที่นำมาถือว่าเป็นเทรนด์ที่เป็นกระแสนิยมมากสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นพลังงานที่ดีเพราะสามารถสร้างมาจากพลังต้นกำเนิดที่หาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ ไม่เหมือนพลังงานอย่างพวกน้ำมันที่นับวันจะหมดไป”

รศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองอธิการบดีสายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ที่สนับสนุนให้เกิดเรื่องราวที่สามารถต่อยอดเป็นแพชชั่นได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบว่า “การที่ทางม.กรุงเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างพลังงานที่เน้นความยั่งยืนใช้ต้องไม่หมดถือเป็นเทรนด์ที่มาในอนาคตแน่นอน การสร้างสกิลให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ตั้งแต่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราจะทำอะไรไม่ใช่วันหรือสองวันทำได้เลย เรื่องพวกนี้ต้องมีองค์ความรู้และศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องเตรียมความตั้งรับตั้งแต่แรก จากการที่ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาแชร์ถือเป็นการอัพเดทเทรนด์แลกเปลี่ยนความรู้
เราจะได้แรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมจากการที่ได้ฟังแล้วนำมาต่อยอดกับสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักศึกษาค้นพบแพชชั่นในระหว่างเรียน”

สำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับโดย ศ.ดร.ไกรศร ตรงนำชัย ได้มาบรรยาย 3 เรื่อง ได้แก่เรื่อง EV and EMC Technologies: บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาล่าสุด ปัญหาที่เกี่ยวข้อง และแนวทางแก้ไข, เรื่อง The Future of Drone Technology: บรรยายเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีโดรน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบอาคารและพื้นที่ การขนส่ง การเกษตร การรักษาความปลอดภัย และเรื่อง Next-Generation Cars: บรรยายเกี่ยวกับรถยนต์ในอนาคตที่เน้นการพัฒนารถไร้คนขับ การนำทางและทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ในการบรรยายพิเศษนี้ถือเป็นการร่วมมือที่รวมศักยภาพทางวิชาการและเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ในการวิจัยและการพัฒนาที่อาจนำไปสู่การค้นพบและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต พร้อมยังเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการคิดต่อยอดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของม.กรุงเทพ..