เมื่อวันที่ 3 พ.ค. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เผยแพร่ความคืบหน้ากรณีที่มีประชาชนพลัดตกลงไปในท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ที่บริเวณเกาะกลางถนน ซอยลาดพร้าว 49 ว่า กฟน. ได้ดำเนินการแก้ไขปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินชั่วคราวด้วยคอนกรีตเสร็จแล้ว หลังจากเกิดเหตุลักลอบขโมยฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (ฝาเหล็ก) ซอยลาดพร้าว 49 โดยเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ กฟน. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และระมัดระวังอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบฝาบ่อพักโครงการอื่นๆ ทั้งหมด และวางมาตรการป้องกันอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ กฟน. จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบขโมยฝาเหล็ก โดยจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่การดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยง และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ในกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน