เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงข้อห่วงใยสถานการณ์โควิดหากเปิดภาคเรียนใหม่ตัวเลขการระบาดของโรคโควิดจะเพิ่มสูงขึ้นว่า ในส่วนของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยืนยันที่จะเปิดภาคเรียนตามกำหนดปฏิทินเดิมในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ซึ่งจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนแต่อย่างใด และประเด็นที่หลายฝ่ายมีข้อห่วงใยว่าสถานการณ์โควิดอาจเพิ่มความรุนแรงของการระบาดมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นั้น ตนไม่กังวล โดยได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้มมาตรการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร และการตรวจวัดไข้นักเรียน หรือหากโรงเรียนพบเด็กเริ่มมีอาการตัวร้อนก็ให้หยุดเรียนพักอยู่บ้านทันที ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดเปิดภาคเรียนไปแล้วพบนักเรียนติดโควิดก็ขอให้ยึดแนวปฏิบัติของ สธ. อย่างเคร่งครัด คือ มาตรการหยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ซึ่งก็ถือเป็นมาตรการเดิมของสถานศึกษาในช่วงของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา