เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)​ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กล่าวถึงการจัดงานสมโภช พระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง)​ ที่วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี ว่า ตามที่ได้จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ (จำลอง)​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี นั้น จะมีการจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 10-​12 พ.ค. โดยจะมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า และในเวลา 17.00 น. ของแต่ละวัน จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากพระสงฆ์ 500 รูป พิธีไหว้บูชาพระราหู และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในแต่ละวัน จะมีการแจกวัตถุมงคลฟรี ให้กับผู้ร่วมงานด้วย นอกจากนี้งานสมโภชดังกล่าว ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 1 ปี ในการอัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา อายุกว่า 2,300 ปี มาปลูกที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแคด้วย  

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวต่อไปว่า สำหรับพระแท่นวัชรอาสน์จำลองนี้ สร้างมาจากหินทรายสีชมพู มีน้ำหนัก 2 ตัน มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ของจริงที่ประดิษฐานที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยใช้ช่างในการสร้าง แกะสลัก มาจากตระกูลเดียวกับช่างที่จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ของจริง ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ให้สร้างขึ้นประดิษฐานยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 200 ปี โดยจากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่พบว่าเคยมีการสร้างพระแท่นวัชรอาสน์จำลอง มาก่อน ดังนั้นพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จึงเป็นการจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2,400 ปี

“พระแท่นวัชรอาสน์ที่จัดสร้างขึ้น ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี จัดสร้างแบบเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ของจริงทุกประการ ด้านบนพระแท่นเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม บนพื้นผิวแกะสลักเป็นศิลปะเหมือนกับหัวแหวนเพชรและมีรูปดอกบัว รูปพญาหงส์ และรูปดอกบัวมณฑารพ พระแท่นวัชรอาสน์ คืออนุสรณ์ถึงที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม สื่อถึงมหาบุรุษผู้ทรงมีใจเข้มแข็งประดุจเพชร ขณะที่ดอกบัวมณฑารพ จะเป็นดอกไม้ที่ร่วงมาจากสวรรค์ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเท่านั้น ส่วนพญาหงส์ทองคู่นั้น เป็นลายแทงกรรมฐาน ตามที่พระโบราณจารย์ เคยสอนไว้ว่า “หงส์ทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไป ผู้ใดตอบปริศนาธรรมนี้ได้ ผู้นั้นจะสำเร็จ” ดังนั้นการจัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ ยังเพื่อเป็นการให้ระลึกถึงการกรรมฐานสำหรับผู้ที่ไปกราบสักการะพระแท่นวัชรอาสน์ด้วย” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าว