อวาด้า เอนเนอร์ยี่ (Avaada Energy) บริษัทธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเครืออวาด้า กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จในการรีไฟแนนซ์วงเงินสูงเป็นอันดับต้นๆ ในภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย หลังจากระดมทุนวงเงินประมาณ 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารแห่งชาติเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา (NaBFID) ของรัฐบาลอินเดีย

การระดมทุนครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงสร้างของกลุ่มที่ถูกจำกัดสิทธิ์ (RG) ซึ่งครอบคลุมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐภายในประเทศอินเดีย (ISTS) 4 โครงการ ในรัฐราชสถาน โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยสนับสนุนอวาด้าในการเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นใจในกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว และปรับปรุงสุขภาพทางการเงินให้ดีขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนสนับสนุนให้อวาด้าลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับสากล สำหรับโครงสร้างดังกล่าวได้รับการจัดอันดับจากแคร์เอจด์ เรทติงส์ ที่ “AA (Stable)”

นายวินิต มิตตัล ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “เราได้บรรลุหมุดหมายสำคัญ ด้วยการรีไฟแนนซ์โครงการที่ใหญ่ที่สุดของเรา 4 โครงการในรัฐราชสถาน โครงการเหล่านี้ดำเนินการมาประมาณ 2 ปีแล้ว การรีไฟแนนซ์ครั้งนี้เป็นธุรกรรมที่มีวงเงินสูงเป็นอันดับต้น ๆ เท่าที่เคยดำเนินการมาในตลาดพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย และเปิดโอกาสให้เราชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายเดิมได้ อีกทั้งยังได้ NaBFID เป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้รายใหม่ ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงความต้องการอย่างแรงกล้าในการสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ให้กระแสเงินสดที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของเหล่าสถาบันการเงิน การได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ดีกว่าสำหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการนั้น จะช่วยส่งเสริมผลกำไรของเรา ในขณะเดียวกันก็มอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วยเช่นกัน”