จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความพยายามเดินทางกลับประเทศไทย โดยอาจประสานใช้สถานทูตไทยประเทศหนึ่งเป็นสถานที่ในการรายงานตัวนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่ อาคารกรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้) ของประเทศ

โดยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประสานจะใช้สถานทูตไทยประเทศหนึ่งเป็นสถานที่ในการรายงานตัว และยังไม่มีการประสานมา คือ จริงๆ แล้วกรณีบุคคลใดก็ตามที่อยู่ต่างประเทศ เขาจะต้องประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพราะที่ผ่านมา เวลาใครจะกลับเข้ามาก็ต้องมีการประสานกับตำรวจไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปรับตัว และนำส่งศาล จากนั้นศาลก็จะอ่านคำพิพากษา และราชทัณฑ์จึงจะไปรับตัวมา ซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรา เป็นอำนาจของตำรวจ

เมื่อถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล หรือทางครอบครัวได้ประสานในเรื่องนี้หรือไม่นั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า ยังไม่มีเรื่องนี้เข้ามาครับ.