ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 นายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพิชิต กล่าวว่า ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันตรวจสอบและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การมารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ไม่ได้ต้องการเข้ามากำกับ แต่จะมาเป็นเสมือนเพื่อน ทำงานไปด้วยกัน เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเป็น “ทำเนียบช่วยได้” เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เป็นมือไม้ให้กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นอกจากจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ยังมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์รับข้อมูลการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งเว็บพนันออนไลน์ และสื่อโซเชียลต่างๆ ที่หลอกลวงประชาชนด้วย

ทั้งนี้ระหว่างการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ มีประชาชนที่มาร้องทุกข์ปัญหาที่ดินทำกิน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพิชิตขอให้ช่วยเหลือ โดยบอกว่าที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือมาหลายครั้งแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะนี้กำลังจะถูกยึดที่ ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งนายพิชิตได้ให้กำลังใจและรับปากจะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด