เมื่อวันที่ 4 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ว่า กรณีที่ฝ่ายค้านมีข้อสงสัยว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อรักษาโรคโควิด-19 นั้น อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอใช้งบกลางในการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ ในการรักษาโควิด-19 สำหรับ 200,000 คน ทั้งนี้ ถ้าเรื่องดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.แล้ว ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป โดยคาดว่าจะนำเข้ายาได้ในช่วงเดือน ธ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ยังมี 2 ปัจจัยที่จะต้องได้รับการพิจารณาควบคู่กันด้วย โดยปัจจัยแรก คือขณะนี้ยาดังกล่าวยังรอการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยจะได้พิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน พ.ย.หรือต้นเดือน ธ.ค.นี้ สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายยาฟาวิพิราเวียร์ ถ้าเป็นไปได้ ก็จะถูกนำมาใช้เป็นยาลำดับแรกในการรักษาโรคโควิด-19