เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) (ด้านดำเนินงาน) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน และนายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน นำกระเช้าเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตกท่อระบายน้ำโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยได้สอบถามอาการต่าง ๆ พร้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สำนักก่อสร้างสะพาน รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากได้รับรายงานดังกล่าว สำนักก่อสร้างสะพาน ได้สั่งผู้รับจ้างให้หยุดดำเนินการก่อสร้างทันที เพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งให้ดำเนินการปิดฝาท่อโดยใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งหมดให้เรียบร้อย

พร้อมทั้งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อของทางเบี่ยงจราจรภายในโครงการให้เรียบร้อย รวมถึงแก้ไขทางเชื่อมเอกชนและซอยสาธารณะที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสั่งการให้ผู้รับจ้างประสานผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าเยียวยา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ อย่างไรก็ตาม ทช. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนของประชาชนต่อไป