นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบข้อสรุปของคณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูล ข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา พศ. ที่ระบุว่า ประเด็นการเชื่อมจิต ไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นอนาคามีแล้วลงมาเกิดเป็นพญานาคก่อน แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ประเด็นที่มีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น ซึ่งทั้งหมดล้วนไม่ตรงกับในพระไตรปิฎก ดังนั้นทาง พศ.จึงได้มอบฝ่ายนิติกรรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แล้ว

ผอ.พศ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อกรณีดังกล่าวไม่มีในพระไตรปิฎก อาจจะเข้าข่ายนำเสนอข้อมูลเท็จหรือไม่ ทั้งยังอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนด้วย ดังนั้นเมื่อทาง พศ.รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้ว ในเร็วๆ นี้จะมีการดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อไป