เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย  นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รมช.มหาดไทย ให้การต้อนรับ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือข้อราชการร่วมกัน

นายชาดา  รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ราชอาณาจักรไทยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการเตรียมการสำหรับเทศกาลฮัจย์ ฮ.ศ.1445 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ซาอุดีอาระเบีย ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2567 ซึ่งผลของการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยทางรัฐบาลซาอุดีอาระเบียพร้อมให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ การปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายให้มีราคาถูกลง

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการสนับสนุนกิจการฮัจย์ขั้นต่อไปของกระทรวงมหาดไทยนั้น จะเป็นการเดินหน้าเจรจากับผู้ประกอบการภาคเอกชน และสายการบินเพื่อวางระบบ โดยหาแนวทางปรับลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต่อไป.