เมื่อวันที่ 28 พ.ค. จากกรณีนายเอ (นามสมมุติ) ช้ำรัก เข้าขอความช่วยเหลือจาก “กัน จอมพลัง” หลังจากถูกข้าราชการระดับ ซี 9 รายหนึ่ง ที่เข้ามาร่วมกลุ่มสวิงกิ้ง ได้ทำการผิดกฎของกลุ่มเมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาตนเองแล้ว กลับไปสานต่อทำนองชู้สาว ซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพงและรถยนต์ยุโรปราคาหลายล้านบาทให้ โดย กัน จอมพลัง พาผู้เสียหายยื่นหนังสือถึงกระทรวงต้นสังกัด เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการรายนี้ และเตรียมที่จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีกับข้าราชการรายนี้ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า กฎของชมรมสวิงกิ้งเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนศีลธรรม หากสมาชิกชมรมฝ่าฝืน ฟ้องร้องไม่ได้ ฟ้องหย่าไม่ได้

งานเข้า! ข้าราชการสายเปย์เจอฟ้องชู้ เตือนอย่าริดึงผัว-เมียเข้าวงการ “สวิงกิ้ง”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 150 มีหลักคือ การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1517 เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้