นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท พท.4004 แยก ทล.4081-บ้านฝาละมี อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ระยะทาง 25.616 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 429.5 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า 45% อยู่ระหว่างก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง และปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วบางช่วง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 68

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณ อ.เขาชัยสน แนวเส้นทางผ่าน อ.บางแก้ว และเลียบทะเลสาบสงขลา ไปจนถึง กม.ที่ 25+616 บริเวณ อ.ปากพะยูน โดยได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมขยายความกว้างของสะพานเดิม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากภาคกลางสู่ภาคใต้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่ต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน พัฒนามาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อีกทั้งช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เชื่อมโยง ระบบโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์สู่ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา และ จ.สตูล ให้มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต