ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ลำต้นกลวง ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม รูปรีแกมไข่กว้าง 12 ซม. ยาว 30 ซม. ก้านใบ ยาว 5-6 ซม. ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ตั้งขึ้น สีส้มแดงหรือแดงอิฐ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน สีเขียว มีขนนุ่ม กลีบดอกเป็นหลอดโค้ง ยาว 5-6 ซม. ด้านนอกมีขนแน่น ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบโค้งออกด้านนอก เกสรเพศผู้ 2 อัน ผลแห้งแก่แล้วแตก รูปรียาว มีสันสี่เหลี่ยม กว้าง 0.4-0.6 ซม. ยาว 3.2-3.5 ซม. เมล็ด 12-14 เมล็ด ใบตำพอกบริเวณ ฟกช้ำ ปวด หรือเผาแล้วนั่งทับแก้ปัสสาวะขัด (บ้านปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว ชม.) ใบ ลนไฟหรือต้มทาบริเวณที่ผิวหนังที่คัน ช่อดอก หมกไฟจิ้มนํ้าพริก (กะเหรี่ยงสะกอ บ้านห้วยนํ้าฮู) ช่อดอก ลวกจิ้มนํ้าพริก.