นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประมูลซื้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ หรือยาง EUDR ในวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ซื้อหลายรายสนใจเข้าประมูลยางที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวบรวมจากสมาชิกเข้ามาขายผ่านตลาดกลางของ กยท. และเป็นยางที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่อียูกำหนด โดยผลการประมูลราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปิดราคาสูงสุดที่ 96.66 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 100%) ปิดราคาสูงสุดที่ 80.35 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 180 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าราคาประมูลยางพุ่งทะยานเข้าใกล้กิโลกรัมละ 100 บาทแล้ว

“ระดับราคาซื้อขายยาง EUDR ที่ขยับสูงขึ้น แสดงถึงความต้องการใช้ยางที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของโลกที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ยาง EUDR กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมาตรฐานรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 30 ธ.ค. นี้ ดังนั้น การผลักดันให้เกิดการจัดการระบบข้อมูลยางพาราของไทย ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นข้อได้เปรียบและโอกาสของยางพาราไทยในการยกระดับมาตรฐานและมูลค่ายาง นำไปสู่การเพิ่มระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไทย”