เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปนมัสการ เจ้าคุณพระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน) ฉายา อุปมงคโร อายุ 64 พรรษา 44 (ป.ธ.9) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ได้เลื่อนสมณศักดิ์รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 3 ตามที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 3/2567 ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 3/2567 การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าคุณพระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน) ฉายา อุปมงคโร เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ กล่าวโอวาทว่า ก็ยังอยู่ปากช่องเหมือนเดิม ต้องขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลาย หากมีอะไรที่จะให้คณะสงฆ์ได้ร่วมงานพิธีต่างๆ ทางสงฆ์ก็ยินดี