จากกรณีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดยปรากฏทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รวมอยู่ด้วย ผลดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหวมีมติคัดค้านทันที เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม และมีการล่ารายชื่อหนึ่งแสนเพื่อถวายฎีกา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

คืบหน้าเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค้าว) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีพระสายกรรมฐานหรือ พระป่า และพระสังฆาธิการ (ธ) จำนวนมาก ทยอยเดินทางมารวมตัวกันตามนัดหมายของคณะสังฆาธิการใน จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการลงทะเบียนคัดค้าน มติคำสั่งของมหาเถรสมาคม

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่อุโบสถ วัดป่าพุทธนิมิต (ภูค้าว) คณะสงฆ์สายธรรมยุติกกว่า 500 รูป มีพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระเทพมงคลวชิรมุนี หรือหลวงปู่หา, หลวงปู่ไดโนเสาร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และ พระญาณลักขิต หรือหลวงปู่แผน เจ้าอาวาสวัดภูปูนในฝัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) นำสวดปาติโมกข์ พร้อมกับสวดถวายกำลังใจให้กับเจ้าคุณบัวศรี หรือ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)

ภายหลังจากที่สวดมนต์เรียบร้อย พระญาณลักขิต หรือหลวงปู่แผน ได้ชี้แจงต่อคณะสงฆ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 ได้นำหนังสือที่เป็นมติของคณะสงฆ์กาฬสินธุ์ (ธ) ไปมอบให้ถึงมือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หรือสมเด็จชิน เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (ธ) และขอคำอธิบายถึงสาเหตุที่มีคำสั่งปลดดังกล่าว ซึ่ง สมเด็จชิน ยืนยันว่าไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวมาจากไหน และมีคำสั่งปลดนี้ได้อย่างไร

หลวงปู่แผน กล่าวว่า สมเด็จชิน เล่าว่า ได้รับหนังสือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 30 รูปจริง แต่เรื่องคำสั่งปลดไม่รับรู้ และไม่รู้ว่าเอกสารคำสั่งปลด 3 พระสังฆาธิการนั้นมาจากไหน น่าจะมาทีหลัง และกรรมการมหาเถรสมาคม ก็ไม่มีใครรู้ว่ามีหนังสือถอดถอนท่านเจ้าคุณบัวศรี ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ก็ไม่ได้เป็นผู้ทูลเสนอ ยืนยันว่าในวันนั้นมีการแต่งตั้งเพียง 30 รูป แต่ไม่รู้ว่ามีคำสั่งถอดถอนออกมา และทางสมเด็จชิน ได้ขอให้คณะสงฆ์ธรรมยุติกอยู่นิ่งๆ ก่อน กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไข เนื่องจากอยู่ในพระราชอำนาจ

ด้าน พระครูสิทธิวราคม หรือพระอาจารย์นิคม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะสงฆ์ทุกรูปเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าคุณบัวศรี เพราะไม่เป็นธรรมต่อกระบวนการถอดถอน การแสดงออกที่ผ่านมาในการคัดค้านมติมหาเถรสมาคม ก็เกิดขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งกับมหาเถรสมาคม แต่ยังคงต้องการความชัดเจนในทางแก้ไข โดยการประชุมคณะสงฆ์กาฬสินธุ์ มีมติที่จะติดตามผลว่า กรรมการมหาเถรสมาคม จะมีแนวทางในการแก้ไจปัญหานี้อย่างไร และต้องการทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลอะไร เพราะเชื่อว่ามีกระบวนการจ้องล้มล้างศาสนาที่เป็นเสาหลักของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน

รายงานแจ้งว่า ในกระบวนการล่ารายชื่อถอดถอนยังคงมีการดำนเนินการต่อไปที่มีการเปิดออนไลน์และมีการลงชื่อปรากฏยังมีประชาชนทยอยมาลงชื่อกันในทุกอำเภอและหลายจังหวัดทั่วประเทศเพื่อนำหนึ่งแสนรายชื่อถวายฎีกา นอกจากนี้มีรายงานว่า ในส่วนของญาติธรรมกาฬสินธุ์ ส่วนหนึ่งได้ทำหนังสือเพื่อเข้าขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่สภาผู้แทนในวันพรุ่งนี้อีกด้วย.