เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. ที่ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกว่า 5000 รูป / คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 67

ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

การจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขี้นตามมติมหาเถรสมาคมที่ 324/2567จากการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67 เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับเจ้าคณะใหญ่ ทั้ง 5 หน เพื่อกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยวันพรุ่งนี้ (2 มิ.ย.) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในเวลา 15.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร , เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในเวลา 15.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร.