เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยนางพรทิพย์ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดรับสมัครสอบในครั้งนี้ จำนวน 10 สาขาวิชาเอก 29 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา พลศึกษา เกษตร และคหกรรมศาสตร์ มีผู้สมัครสอบและมีสิทธิสอบ จำนวนทั้งสิ้น 308 คน และในการสอบครั้งนี้ มีผู้มาสอบจำนวน 297 คน ขาดสอบ 11 คน ในการดำเนินการสอบได้เน้นย้ำให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ให้มีกรณีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมทั้ง มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้ม มีการสแกนผู้เข้าสอบอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้าม ในการสอบผ่านเข้าไปในห้องสอบ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ เอกสาร นาฬิกา เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพ บันทึกเสียง รวมถึงสิ่งของมีค่าต่างๆ ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย