กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปกระสวย ด้านข้างแบน ใบ จำนวน 3-7 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 15-22 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่หน่อใหม่ จำนวนมากกว่า 20 ดอก ใบประดับติดทน ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. สีเขียวแกมนํ้าตาล หลังกลีบดอกมีขนสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอก กลีบปากรูปใบหอกกลับ สีเขียวแกมเหลืองถึงสีส้มเจื้อสีนํ้าตาลแดง กลางกลีบมีสัน ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น.