เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ยื่นเข้ามาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 โดยพบว่า ทรัพย์สินใกล้เคียงของเดิมที่เคยยื่นเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 

ทั้งนี้ ในการยื่นทรัพย์สินเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 199,956 บาท ในส่วนของเงินลงทุนเท่านั้น โดยกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 5 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา แจ้งมีเงินลงทุนรวม 1,301,668 บาท ขณะที่การแจ้งเพิ่มเติมเมื่อ 17 มิ.ย. 2567 แจ้งมีเงินลงทุนรวม 1,501,624 บาท นอกจากนั้นมีทรัพย์สินเท่าเดิม

โดยการยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา เนื่องจากพบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก 197,048 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 199,956 บาท โดยสินทรัพย์ดังกล่าว ถูกเก็บรักษาไว้อยู่กับศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงมายื่นเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้อง.