วันที่ 8 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ดังนี้

อ่านราชกิจจานุเบกษา..