นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 เขตจตุจักร ซอยนาคนิวาส 13 ถนนสุคนธสวัสดิ์ และทางเข้าหมู่บ้านอารียา เขตลาดพร้าว โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตลาดพร้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 

เนื่องจากบริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 เขตจตุจักร มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ เมื่อมีฝนตกหนัก ทำให้มีปัญหาน้ำระบายได้ช้า สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง และบริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง โดยสำนักการระบายน้ำ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งบริเวณลำรางสาธารณประโยชน์ VIP เพื่อเร่งระบายน้ำจากผิวจราจรลงสู่คลองลาดพร้าวได้เร็วขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัย รวมถึงผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร 

ส่วนบริเวณซอยนาคนิวาศ 13 เขตลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้สร้างทำนบไม้ชั่วคราวบริเวณคลองสองตอน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองสองตอนและคลองทรงกระเทียม โดยสำนักการระบายน้ำ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร บริเวณซอยโชคชัย 4 และถนนนาคนิวาส และยังมีโครงการสำรวจจุดก่อสร้างทำนบไม้ชั่วคราวเพิ่มเติม ย่านหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 2 ชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า และหมู่บ้านอารียา

ในส่วนถนนสุคนธสวัสดิ์ สำนักการระบายน้ำ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 14 นิ้ว เพื่อช่วยระบายน้ำจากคลองขี้เสือใหญ่ ผ่านคลองจั่น ลงสู่คลองแสนแสบ ทั้งนี้ สำนักงานเขตลาดพร้าวจะประสานสำนักการระบายน้ำติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และนำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามาติดตั้งเป็นการถาวรต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว บริเวณทางเข้าหมู่บ้านอารียา เพื่อป้องกันปัญหาระดับน้ำในคลองวัดลาดปลาเค้าเอ่อสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า และชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2.