เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวถึงกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ไลฟ์สดตอนหนึ่งระบุว่า ถูกจ้องจับผิด เพื่อต้องการจับสึก ว่า รู้สึกเห็นใจพระมหาสมปอง เพราะแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่ต่างกัน ไม่มีใครถูกผิด เชื่อว่าจะมีการแก้ปัญหาได้ เพราะเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และไม่ได้มีแรงกดดันมาจากมหาเถรสมาคม (มส.) แต่อย่างใด

ด้าน พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีพระมหาสมปองโดนกดดันถูกจ้องจับสึก.