เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 ‘ในหลวงในความทรงจำ’ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานอันหาที่สุดมิได้

โดยกิจกรรมช่วงเช้า มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆ โดยรอบ รพ.ศิริราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก่อนที่ คณะผู้บริหาร บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จากนั้นได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด