เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี ที่ถูกกำหนดใช้พื้นที่ส่วนล่างเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขต อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันนี้ได้เปิดให้มีการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 จำนวน 2,000 เข็ม ให้กับกลุ่ม นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์น้ำท่วม จากพิษของพายุคมปาซุ ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก และเกิดน้ำป่าไหลหลาก ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ตัวเมือง บ้านเรือนประชาชน ชุมชนตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ กระจายทั่ว 10 อำเภอของ จันทบุรี ซึ่งยังส่งผลกระทบให้นักเรียน นักศึกษา ที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก จำนวนกว่าพันคน ต้องถูกประกาศยกเลิกด่วนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม เดิมทีที่จะต้องเข้ารับการฉีด ในวันที่ 14 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา

ในส่วนจุดให้บริการฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี วันนี้ได้มีผู้ปกครองพานักเรียน นักศึกษา เข้ามารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่ก่อน 08.00 น. เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนยินยอมให้ฉีดวัคซีนต่อทางคณะครูของแต่ละโรงเรียน 

โดยวันนี้เป็นส่วนของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของทาง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี ประกอบด้วยชั้น ม.2 จำนวน 340 คน ชั้น ม.3 จำนวน 334 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมในเขตเมือง และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี รวม 2,000 คน นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มของ ประชาชาชน และผู้ใช้แรงงานในเขตเทศบาล เมืองจันทบุรี ที่ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 1 จำนวน 120 เข็ม และเข็ม 2 จำนวน 645 เข็ม ด้วยเช่นกัน ในส่วนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ในพื้นที่ต่างอำเภอ ที่ลงทะเบียนประสงค์รับฉีดวัคซีน ได้เดินทางมารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ ของแต่ละอำเภอด้วยพร้อมกัน