นายสถาพร สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายกิตติชัย ใสสะอาด ประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพรชัย กลับวิหค ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ในการสำรวจสถานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นได้ประกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ บริเวณตลาดน้อย และประกอบอาชีพนวดแผนไทยของคนตาบอด ณ ห้องกิจกรรมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2 อาคาร LED เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการทางการเห็น จากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีรายได้ในการดำรงชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 และให้บริการนวดแผนไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป