เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” พร้อมภาพความเหนื่อยล้า และค่าแรงของบุคลากรทางการแพทย์ ว่า

“ทำงานในสถานพยาบาลราชการ แม้มีความเสี่ยงโควิดในห้องปฏิบัติการ นี่คือ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ในเวลาหลังราชการ อยู่เวร ชั่วโมงละไม่เกิน 65 บาท วันเสาร์และอาทิตย์ อยู่เวรชั่วโมงละไม่เกิน 75 บาท ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง หมอเอง ด่านหน้า อยู่เวรได้ไม่เกิน 80 บาท ถ่ายในพวกเราเองที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบติใหม่”

นอกจากนี้ ดร.ชุติมา รัตนวรรรณ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า “ขอแนะนำอาชีพนี้ ที่คนไม่ค่อยรู้จักนักนะคะ พวกเราคือนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำหน้าที่ตรวจโควิดในห้องปฏิบัติการนะคะ ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาล รายได้และค่าตอบแทนเราน้อยจริงค่ะ ทั้งที่ก็เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปี ทำงานหนักและเสี่ยงมาก”..