สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,810 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,802,526 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,513 ราย หายป่วยสะสม 1,683,021 ราย กำลังรักษา 102,317 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 66 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,625 ราย