เมื่อวันที่ 22 ต.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก @โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ Synphaet Seriruk Hospital ออกประกาศอัพเดทความคืบหน้าเรื่อง วัคซีน “โมเดอร์นา (Moderna)” ขอเลื่อนวันในการฉีดใหม่ เนื่องจาก “องค์การเภสัชกรรม” ยังไม่ยืนยันกำหนดการจัดส่งวัคซีนที่แน่ชัด

สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 1 ได้เลือกวันรับวัคซีนไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนคิวในการฉีดไปอยู่ระหว่าง สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งการจัดเรียงลำดับยังคงเป็นไปตามลำดับเดิม

เมื่อทางโรงพยาบาล ได้รับแจ้งวันรับวัคซีนที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาใหม่ได้ ผ่านทาง link เดิม ที่ทาง รพ. ได้จัดส่งทาง sms ก่อนหน้านี้

สำหรับท่านที่อยู่ในลำดับกลุ่มที่ 2-10 โรงพยาบาลจะส่ง SMS ให้ท่านอีกครั้ง เมื่อมีความคืบหน้าในการได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามา

เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณ ในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เสมอมา…

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ Synphaet Seriruk Hospital