สำนักการแพทย์ กทม. ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดซึ่งอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ประสงค์รับวัคซีน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่

1.โรงพยาบาลกลาง
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
3.โรงพยาบาลตากสิน
4.โรงพยาบาลสิรินธร
5.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
6.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
8.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
10.โรงพยาบาลคลองสามวา
11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ BFC รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์ประจำ รพ.ทั้ง 11 แห่ง

นอกจากนี้ เปิด Walk-in ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ทั้ง 12 จุด ประกอบด้วย
1.SCB สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)
2.SCG บางซื่อ
3.โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง
4.เซ็นทรัล ลาดพร้าว
5.เซ็นทรัลเวิลด์
6.สามย่านมิตรทาวน์
7.โลตัส พระราม 4
8.เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
9.มหาวิทยาลัยหอการค้า
10.สยามพารากอน
11.เดอะมอลล์ บางกะปิ และ
12.เดอะมอลล์ บางแค
ผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 และเฟซบุ๊กเพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย.