สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,675 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,830,294 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย กำลังรักษา 100,042 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 44 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,799 ราย