พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 210 ชุด ณ วัดกำแพงแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และป้องกันอันตรายมิให้เกิดกับประชาชน อีกทั้งระดมเจ้าหน้าที่ยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 9,422 เครื่อง ให้พ้นระดับน้ำเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และจัดชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เรือเครื่อง เรือพาย และเครื่องจักรกลต่างๆ ไว้ช่วยเหลือประชาชน

หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร.1129  PEA Contact Center  ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus