เมื่อวันที่ 11 ก.ค. พรรคเสรีรวมไทย นำโดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค ออกแถลงการณ์ระบุว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนล้มป่วยเจ็บตายเป็นจำนวนมาก โดยที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนให้ปลอดภัยพ้นจากโรคระบาดดังกล่าวได้ ประชาชนต้องพึ่งตนเองด้วยการซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ ต้องขวนขวายหาสถานที่ตรวจเพื่อต้องการทราบว่าตนและบุคคลในครอบครัวติดโรคระบาดบ้างหรือไม่ ต้องหาหนทางเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดและอื่นๆในราคาแพงด้วยตนเอง โดยที่รัฐบาลไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ตนเองร่างขึ้นมาได้

รัฐธรรมนูญ มาตรา 47 วรรคสาม บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ที่ผ่านมารัฐบาลได้กู้เงินจากต่างประเทศหลายครั้ง เป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่กลับนำเงินกู้ดังกล่าวไปถลุงแจกจ่ายแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆหลายๆโครงการ โดยมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและพวกพ้องเพื่อกลับมามีอำนาจอีกเท่านั้น อีกทั้งยังนำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อรถถัง เรือดำน้ำ เครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหวังเพียงแต่ที่จะได้รับเงินทอนเท่านั้น เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยได้

การที่รัฐบาลละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงทำให้ประชาชนทั้งประเทศต้องขวนขวายดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้ได้ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังได้รับความเสียหายจากมาตรการต่างๆที่รัฐกำหนดอย่างมากมาย

พรรคเสรีรวมไทยเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้อง และรักษาสิทธิที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ด้วยการขับไล่รัฐบาลนี้ออกไปตามกระบวนการของกฎหมาย จึงขอให้ประชาชนทุกท่านได้กรุณานำใบเสร็จรับเงินที่ซื้อหน้ากากอนามัย ใบเสร็จรับเงินที่ท่านไปตรวจรักษา ใบเสร็จรับเงินที่ท่านต้องไปซื้อวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 หลักฐานต่างๆ ที่ท่านได้รับความเสียหายจากมาตรการของรัฐ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านของท่าน ให้ดำเนินคดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคน ที่กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยละเว้นไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และมาตรา 55 ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมหลักฐานส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทำการไต่สวนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234(1) โดยด่วนต่อไป

แต่ละท่านที่ไปแจ้งความ ใบเสร็จแต่ละครั้งก็เป็นความผิดหนึ่งกรรม 2 ครั้งก็สองกรรม แจ้งความ 1 ล้านคนๆละ 2 ครั้ง ก็สองล้านกรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อหังการนักจะอยู่ได้ก็ให้มันรู้ไป ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้นะครับ เราไม่ได้ก่อกวนใคร เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เราไปใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเท่านั้น