นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนำรูปแบบไทยแลนด์พาสมาใช้แทนระบบการออกใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีโออี) เพื่อลดขั้นตอนการอัพโหลดเอกสาร และอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้  โดยนักท่องเที่ยวและชาวไทยที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ก่อนเดินทาง และรอการอนุมัติเป็นเวลา 1-3 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

สำหรับขั้นตอนการเข้ามาในประเทศไทย อันดับแรกต้องมีการตรวจโดยระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ยื่นเอกสารวัคซีนที่มีคิวอาร์โค้ด และประเทศที่ออกเอกสารได้ให้ Public Key สำหรับการตรวจสอบเอกสารแก่ทางการไทยแล้ว (สามารถอนุมัติเอกสารให้ผู้เดินทางได้ทันที) จากนั้นต้องมีการตรวจโดยกรมควบคุมโรคด้วยตาเปล่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด โดยมีระบบการตรวจสอบการจองที่พักชาพลัส ผ่านระบบ SHABA และสถานที่กักตัวทางเลือกที่ผู้เดินทาง หรือเอคิว ผ่านการยืนยันผู้เข้าพักจากโรงแรมที่เป็นเอคิวด้วย

ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดไทยแลนด์ พาส คิวอาร์โค้ด ได้ทันทีเพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่คัดกรอง พร้อมกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องกรอก ตม.8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย และดาวน์โหลดเพียงแอพพลิเคชั่นหมอชนะเท่านั้น โดยสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัว จำนวน 45 ประเทศ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือนักท่องเที่ยวแบบทรัส แอนด์ โก สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทันทีหลังจากการรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบอาร์ที-พีซีอาร์ ในโรงแรมที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 1 คืน

อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ภายใต้เงื่อนไขไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกับผู้ปกครอง

นอกจากนี้ในกรณีผู้ที่เดินทางภายหลังสามารถอัพเดทข้อมูลบางส่วนและไม่ต้องเริ่มยื่นคำร้องใหม่ เนื่องจากระบบจะมีการเก็บข้อมูลผู้เดินทางไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้เดินทางฉีดวัคซีนเข็มล่าสุด และสำหรับผู้ที่ได้รับซีโออี ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ซีโออี ฉบับที่เคยได้รับไปแล้ว และขอรับเงินคืนได้โดยตรงจากโรงแรมที่ลงทะเบียนพำนักไว้ได้ ไทยแลนด์ พาส จะมีการเชื่อมโยงข้อมูล กับ COSTESHABA EntryThailand และระบบตรวจคนเข้าเมือง เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ รองรับการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ รวมทั้งลดขั้นตอนการเตรียม หรือกรอกเอกสารของนักท่องเที่ยวด้วย