เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศวันที่ 1 พ.ย.นี้ ทาง จ.มุกดาหาร ก็ได้ประกาศเปิดเมือง วันที่ 18 พ.ย. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมุกดาหาร มีประชากรประมาณ 350,000 คน จึงต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 240,000 คน ซึ่งขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 154,791 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 ของเป้าหมายร้อยละ 70 ของจังหวัด พร้อมกับกำหนดฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย ภายในเดือน ต.ค.นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 พ.ย.

มุกดาหาร เร่งฉีดวีคซีนกลุ่ม 608 ตามเป้าหมาย

นายชายสิทธิ์ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของอำเภอนิคมคำสร้อย มีประชาชนฉีดวัคซีนไปแล้ว 56% ยังไม่ถึง 70% ก็ยอมรับว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมฉีดวัคซีน โดยมีครั้งหนึ่งทางอำเภอได้มอบมุ้ง ให้พี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ปรากฏว่ามีประชาชนมารับวัคซีนเพิ่มขึ้น 50 กว่าคน ทางอำเภอเลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมา โดยของบประมาณจากบทเรียนเมื่อครั้งแจกมุ้ง จึงจัดงานวิ่งระดมทุน ได้เงินประมาณ 100,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสร้างกังหันลมคือ บริษัท บ่อทองวินฟาร์ม อีก 200,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท นำมาซื้อรางวัลชิงโชคจับฉลากให้พี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวฉีดวัคซีนให้ถึงเป้าหมายตามกำหนด

นายอำเภอนิคมคำสร้อย เผยว่า โดยรางวัลนั้นแบ่งเป็น วัว 3 ตัว เป็นเพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี ราคาตัวละ 15,000 บาท สร้อยคอทองคำมูลค่า 2,500 บาท 10 เส้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็น เตารีด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และรางวัลให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 79 หมู่บ้าน อีก 100,000 บาท โดยหมู่บ้านไหนที่มีประชาชนมาฉีดวัคซีนมากที่สุด ก็จะได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชย ตามลำดับในวงเงิน 100,000 บาท จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อยไปฉีดวัคซีนกัน ขีดเส้นวันสุดท้ายวันที่ 15 พ.ย. ก่อนเอารายชื่อคนที่มาฉีดวัคซีนทั้งหมดมาจับฉลาก โดยรางวัลที่ 1 แม่วัวพันธุ์ดีมี 3 รางวัล รางวัลที่ 2 ทีวี 3 รางวัล รางวัลที่ 3 ตู้เย็น 3 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 2,500 บาท 10 รางวัล รางวัลที่ 5 เตารีด รางวัลที่ 6 หม้อหุงข้าว ทั้งนี้ กำหนดจับรางวัล ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ในวันที่ 16 พ.ย. และจะมอบรางวัลในวันนั้นเลย ซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เท่านั้น