เมื่อวันที่ 11 ก.ค.นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยเพิ่ม 110 ราย กระจายในหลายอำเภอ เช่น อ.ท่าเรือ 7 ราย อ. นครหลวง 2 ราย อ.บางซ้าย 1 ราย อ.บางไทร 5 ราย อ.บางบาล 4 ราย อ.บางปะหัน 11 ราย อ.บางปะอิน 33 ราย อ.ผักไห่ 5 ราย อ.พระนครศรีอยุธยา 6 ราย อ.ภาชี 4 ราย อ.มหาราช 2 ราย อ.ลาดบัวหลวง 1 ราย อ.วังน้อย 8 ราย อ.เสนา 2 ราย อ.อุทัย 19 ราย รักษาตัวหายแล้ว 1,881 ราย  ยังรักษาตัวอยู่ 1,447 ราย

มีผู้เสียชีวิต 3 ราย  รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 69 ปี ชาวอ.วังน้อย  เป็นผู้ป่วยรายที่  2576  ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเส้นเลือด วันที่ 29 มิ.ย. รับ การตรวจหาเชื้อโควิด19 วันที่ 1 ก.ค.ผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด19เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาล วังน้อย มีอาการหายใจเหนื่อย ไอ  รับประทานอาหารไม่ได้  รับยาต้านไวรัส  และออกซิเจน วันที่ 5 ก.ค.ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบ  วันที่ 8 ก.ค. เสียชีวิต  เป็นผู้ติดเชื้อจาก คลัสเตอร์ตลาดใหญ่วังน้อย

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 66 ปี ชาว อ.วังน้อย เป็นผู้ป่วยรายที่  3,196 ผู้เสียชีวิต เป็นโรคพาร์กินสันเป็นผู้ติดเตียงรักษาตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 29 มิ.ย.รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19  วันที่ 30 มิ.ย. หมดสติ ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวังน้อย  แพทย์ทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด19   เป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดใหญ่วังน้อย

รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 39 ปี  ผู้ป่วยรายที่ 3,238 ชาว อ.บางปะอิน  ผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว วันที่ 30 มิ.ย. มีอาการไข้ ไอมีเสมหะ คลื่นไว้อาเจียนรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19  วันที่ 1ก.ค. ผลการตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด19 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ในจ.พระนครศรีอยุธยา  มีอาการไอ หายใจหอบเหนื่อย   ให้ยาต้านไวรัส และออกซิเจน  วันที่ 4 ก.ค. มีอาการหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้น  มีเสมหะเป็นเลือด  วันที่ 8 ก.ค.เสียชีวิต