นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) หรือรถเช่าเหมา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25 บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตร ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดผลกระทบธุรกิจภาคการขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติน้ำมันดีเชลได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคขึ้นตามราคาน้ำมัน 

จากคำแถลงการณ์ของสหพันธ์ฯ จะหยุดเดินรถ 20% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไปนั้น สำหรับรถเช่าเหมาคงต้องเข้าร่วมหยุดเดินรถกับสหพันธ์ฯ ด้วย ซึ่งขณะนี้จะแจ้งหนังสือไปหารือกับผู้เช่ารถก่อน เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผล ไม่ให้ได้รับผลกระทบและประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากนัก เนื่องจากปัจจุบันมีรถเช่าเหมา 3,000-5,000 คัน ยังให้บริการอยู่ประจำคือการรับส่งพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รับส่งข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

นายวสุเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งการเดินรถส่วนนี้จะสะท้อนปัญหาค่าน้ำมันร่วมด้วย เพราะการทำสัญญาเช่ารถนี้ จะมีทั้งแบบรายปี และรายเดือน เช่น สัญญารายปีในปี 63 เดิมผู้ประกอบการรถเช่าเหมาเคยทำสัญญาผู้เช่ารถที่ใช้รับส่งพนักงานในโรงงานคิดค่าน้ำมันอยู่ที่ราคา 25-26 บาทต่อลิตร แต่ปัจจุบันปรับขึ้นราคาเป็น 30 บาทต่อลิตร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจะขอปรับขึ้นราคารถเช่าเหมา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ำมันในปัจจุบันด้วย ซึ่งผู้เช่าโรงงานและหลายหน่วยงานจะยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับได้จะคงวิ่งให้บริการตามปกติ แต่หากยอมรับไม่ได้จำเป็นต้องหยุดให้บริการ 20% ภายในเดือน พ.ย.64 โดยจะต้องมาพิจารณาหาข้อสรุปจำนวนรถที่จะหยุดวิ่งต่อไป   

นอกจากนี้รถเช่าเหมาจะเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลังของคนรถบรรทุก (Truck Power) ซีซั่น 2 ที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจัดขึ้นด้วย โดยครั้งแรกที่จัดกิจกรรม Truck Power เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 รถเช่าเหมาเข้าร่วมในเส้นทางต่างๆ รวม 100 คันทั่วประเทศ เพราะถือเป็นความเดือดร้อนของภาคธุรกิจรถขนส่งและภาคประชาชน ดังนั้นควรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันโดยแท้จริง เพราะถ้าตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25 บาทต่อลิตร จะทำให้บริหารจัดการการเดินรถเช่าเหมาได้

โดยเฉพาะตามนโยบายรัฐบาลที่จะเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวนมาก ซึ่งถ้าปรับลดราคาน้ำมันได้ ทำให้อัตราการให้บริการรถเช่าเหมาไม่สูงมากนัก สามารถท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าราคาน้ำมันแพง จะต้องกำหนดราคาค่าเช่ารถเช่าเหมาปรับตามด้วย ดังนั้นต้องปรับราคาอัตรารถเช่าเหมาให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบผู้เช่าเหมามากเกินไป และถ้ามีการปรับค่าเช่ารถขึ้น-ลง ทำให้เกิดการเสียความรู้สึกกับผู้เช่ารถได้