วันนี้ (1 พ.ย.) ที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีงานเปิดปางช้างแม่สา ตามโครงการ Charming Chiang Mai ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองได้มีการเปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง และอ.ดอยเต่า โดยตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 อำเภอนี้ ได้มีการเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวคึกคักแบบในอดีต

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 378 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 70 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ไซต์งาน Thai Polycons กาดก้อม โรงแรมดอนจั่น และแคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 29 ราย หย่อมบ้านโป่งสะแยน หมู่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 13 ราย ตลาดยางเนิ้ง อ.สารภี 10 ราย งานแต่งบ้านโป่งสะแยน-ขุนรวม 9 ราย หอพัก ต.ช้างเผือก 3 ราย และอีกหลายแห่ง แห่งละ 1-2 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 30 ราย ตลาดประตูเชียงใหม่ 10 ราย ชุมชนย่านช้างคลาน 10 ราย ตลาดสันป่าข่อย 10 ราย ตลาดสามแยก อ.สันทราย 7 รายงานศพ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย 4 ราย หอพักหมู่ 1 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 4 ราย ตลาดประตูก้อม (กาดก้อม) ต.หายยา 3 ราย แคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ 3 ราย และอีกหลายแห่ง แห่งละ 1-2 ราย

ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนนั้น ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข็มที่ 1 จะเป็น AstraZeneca และเข็มที่ 2 เป็น Pfizer ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ หรือเข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca ได้ในกรณีจำเป็น ส่วนวัคซีนสูตรไขว้เดิม Sinovac เข็มที่ 1 และ AstraZenaca เข็มที่ 2 ยังคงขอรับการฉีดได้เช่นเดิม ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป ที่หน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ