เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่เขตปลอดภาษีอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บ.แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา ลอตแรก จำนวน 560,200 โด๊ส พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการรับมอบ

ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า หลังการนำเข้าวัคซีนลอตแรกแล้ว หลังจากนี้ บ.ซิลลิคฯ จะติดตามการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาลอตต่อๆ ไป จนครบ 1.9 ล้านโด๊ส ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ส่วนที่เหลือ 6.8 ล้านโด๊ส จะส่งมอบในไตรมาสแรก ปี 2565 ขณะเดียวกันก็จะติดตามการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่มแหล่งผลิตวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ อย. ได้ออกเลขรับให้แล้วเมื่อวันที่ 25 ต.ค.

ภญ.ศิริกุล กล่าวว่าหลังจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะนำวัคซีนโมเดอร์นาไปตรวจสอบคุณภาพ คาดว่าจะใช้เวลา 3-5 วันก่อนกระจายไปโรงพยาบาลต่างๆ ตามยอดสั่งซื้อ นอกจากนี้ อภ.ยังได้ทำประกันกับทิพยประกันภัย เพื่อรองรับกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน โดยกรณีโคม่าหรือเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย 1 ล้านบาท ทุพพลภาพถาวร ชดเชย 5 แสนบาท อาการไข้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ชดเชย ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1 แสนบาท ทั้งนี้การชดเชยจะครอบคลุมอาการที่เกิดขึ้นหลังฉีด 90 วัน

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชี้แจงว่าวัคซีนลอตแรก ที่เข้ามา 560,200 โด๊ส คิดเป็น 10% ของยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโด๊ส จะกระจายให้ รพ.ในสัดส่วน 10% ของยอดจอง เช่น รพ.ที่จอง 1 หมื่นโด๊ส จะได้รับ 1 พันโด๊ส รพ.ที่จอง 1 ล้านโด๊ส จะได้รับ 1 แสนโด๊ส เป็นต้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยมีการฉีดเข็มกระตุ้นไปแล้ว ดังนั้นประชาชนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิเพื่อดูวันฉีดวัคซีนหรือจะเปลี่ยนวันฉีดหรือโอนสิทธิได้ ซึ่งเรื่องนี้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้วัคซีนโมเดอร์นาสามารถเก็บได้นาน 7 เดือน.