เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด รวม 7,574 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,793 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 256 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 515 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,898,900 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.)

หายป่วยกลับบ้าน 8,279 ราย หายป่วยสะสม 1,782,555 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.) ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,444 ราย เสียชีวิต 78 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดได้แก่

  1. กรุงเทพฯ 789 ราย
  2. ปัตตานี 631 ราย
  3. นครศรีธรรมราช 407 ราย
  4. สงขลา 401 ราย
  5. ตรัง 298 ราย
  6. เชียงใหม่ 271 ราย
  7. ชลบุรี 264 ราย
  8. นราธิวาส 211 ราย
  9. พัทลุง 200 ราย
  10. สมุทรปราการ 187 ราย