นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ประมาณช่วงเดือน ธ.ค.64 โดยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังคงเปิดให้บริการแบบเสมือนจริง (Soft Opening) แบบไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา และจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.64 ปัจจุบันมียอดผู้โดยสารโดยเฉลี่ยวันละ 8,105 คน มีอัตราการเติบโดที่สูงขึ้นจากช่วงแรกที่เปิดบริการ 2-3 พันคนต่อวัน สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ของรัฐบาล

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ใน 3 ปีแรก จะมีค่าแรกเข้า 12 บาท และ ค่าโดยสาร 1.50 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รฟท. พิจารณากำหนดแนวทาง เพื่อลดภาระทางการเงิน รวมทั้งแนวทางการผ่อนผันดอกเบี้ยใน 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ และการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐาน EMV สามารถรองรับการใช้งานในรถเมล์ ขสมก. และเรือโดยสาร MINE Smart Ferry รวมทั้ง เปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้ภายในเดือน ก.พ.65

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขสมก. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อหาข้อสรุปแนวทางร่วมกันในเรื่องของรูปแบบบัตร เทคนิคบัตร และเงื่อนไขการกำหนดราคา พร้อมทั้งพิจารณาข้อกำหนดส่วนแบ่งรายได้ การเติมเงิน จุดจำหน่ายบัตร และการแบ่งจ่ายรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละราย (Operators) เพื่อให้เกิดตั๋วร่วมระหว่างหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ รฟท. วิเคราะห์ข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ในการให้บริการช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อจัดตารางเวลาของรถไฟและกำหนดอัตราค่าโดยสารแรกเข้าให้มีความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นหลัก และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลตารางการเดินรถ รูปแบบราคาค่าโดยสาร และข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ทันที รวมทั้งได้สั่งการให้ รฟท. ดำเนินการเชิงรุกป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาลักลอบตัดสายอาณัติสัญญาณในระบบรถไฟฟ้า เช่น การดำเนินคดีให้ถึงที่สุด รวมถึงขยายผล ให้เป็นแบบอย่างในการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้ความตรงต่อเวลา และความน่าเชื่อถือในการบริการเดินรถไฟมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับจำนวนขบวนรถไฟทางไกลเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) รฟท.ได้มีแผนการดำเนินงานให้ปรับลดลงเหลือ 22 ขบวน เมื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) อย่างเป็นทางการ และจะเริ่มลดลงให้วิ่งเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อทั้งหมดในอนาคต โดยได้สั่งการให้ รฟท. กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 12-42 บาท ส่วนบัตรโดยสารรายเดือน ประกอบด้วย 20 เที่ยว 700 บาท เฉลี่ย 35 บาทต่อเที่ยว, 30 เที่ยว 900 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว และ 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว.