สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,148 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,543 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 605 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,922,709 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,238 ราย หายป่วยสะสม 1,807,304 ราย กำลังรักษา 97,480 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 80 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,542 ราย