ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น “ออมไปด้วยกัน” บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน  2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เริ่มจำหน่ายวันแรกวันที่ 15 พ.ย. – 3 ธ.ค.64 โดยลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จําหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สำหรับขั้นตอนการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ตสบม. รุ่นออมไปด้วยกัน บนแอพฯเป๋าตัง มีรายละเอียดดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง

2.เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม.

3.เติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วยวอลเล็ตไอดี (Wallet ID) หรือคิวอาร์ พร้อมเพย์ (QR PromptPay) ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร

4.เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ

5.ระบุจํานวนเงิน

6.กดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN )

7.จะได้รับหลักฐานเป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ

ส่วนลูกค้าแอพกรุงไทย เน็กซ์ (Krungthai NEXT) ที่ต้องการปรับวงเงินเพื่อโอนเข้าวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อพันธบัตร สามารถทํารายการผ่านแอพ Krungthai NEXT ได้ทันที ขณะที่ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสามารถผูกบัญชีกับวอลเล็ตสบม. โดยระบบจะตัดยอดเงินบัญชีอัตโนมัติ

ด้านอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 5 ปี ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ส่วนรุ่นอายุ 10 ปี ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-9 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111