จากกรณีโรงเรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร มีการตรวจเชื้อโควิดจากเครื่องตรวจ ATK ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการมีครูนักเรียนติดเชื้อโควิด ประมาณ 80 คน จากนั้นโรงเรียนได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจหาเชื้ออีกครั้งด้วยเครื่องตรวจ RT-PCR-Test ที่เป็นมาตรฐานจนพบว่า ไม่มีครูและนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด

หวั่นคลัสเตอร์ใหม่ เปิดเรียน 4 วัน ผล ATK บวก 80 ราย สั่งกักตัวในโรงเรียน
โล่งใจ! ตรวจซ้ำ’ครู-นร.’โรงเรียนมัธยมดังมุกดาหาร ผลเป็นลบไร้ติดเชื้อ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากบทเรียนดังกล่าวได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหนังสือแจ้งทำความเข้าใจสถานศึกษาทุกแห่ง หากโรงเรียนมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่อยากให้สถานศึกษาไปจัดหาซื้อชุดตรวจเอง เพราะเกรงว่าชุดตรวจที่สถานศึกษาเลือกซื้อมาเอง อาจไม่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด (อย.)

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้ถอดบทเรียนโรงเรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์ โดยเฉพาะกรณีโรงเรียนจัดหาชุดตรวจ ATK เอง โดยหลังจากสพฐ.จะออกแนวปฎิบัติหากโรงเรียนไหนมีความเสี่ยงให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาดำเนินการตรวจคัดกรอง หรือหากโรงเรียนมีความประสงค์จะจัดซื้อชุดตรวจให้ประสานกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่อย.กำหนด ทั้งนี้ภาพรวมการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ หรือ OnSite ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหา โรงเรียนที่แจ้งเปิดเรียนแบบ OnSite จำนวน 12,000 แห่งสามารถดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างดี และยังไม่พบการแพร่ระบาดในถสานศึกษา อย่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าในวันที่ 15 พ.ย.นี้จะมีโรงเรียนสังกัดสพฐ.เปิดเรียน OnSite เพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั้งหมดในจำนวน 35,000 แห่ง