เมื่อเวลา 16.30น. เฟซบุ๊กแฟนเพจพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้แจ้งไทม์ไลน์ศาสนกิจพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ดังนี้
วันที่ 27 มิ.ย. เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นไปตามมาตรการ ก่อนเข้าอัดรายการ “หลวงพี่ช่วยด้วย” ให้ผลเป็นลบ
วันที่ 29 มิ.ย. ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดสร้อยทอง
วันที่ 30 มิ.ย. บรรยายผ่านระบบ Zoom ที่ ป.ป.ท.(ใส่แมสก์ตลอด)
วันที่ 1 ก.ค. อัดรายการ “หลวงพี่ช่วยด้วย” ที่สตูดิโอเวิร์คพอยท์
วันที่ 2 ก.ค. อัดรายการ “โหนกระแส” ช่อง 3 ตรวจโควิด-19 ด้วย Rapid Test ให้ผลเป็นลบ กลับมาวัดสร้อยทอง แล้วไปมุทิตาที่วัดเบญจมบพิตร
วันที่ 3 ก.ค. อยู่ที่วัดสร้อยทอง
วันที่ 4 ก.ค. อยู่วัดสรัอยทอง และไปงานศพ ที่วัดผาสุก แจ้งวัฒนะ 16.00-19.00 น. กลับวัดสร้อยทอง
วันที่ 5-6 ก.ค.ปฏิบัติศาสนกิจที่ วัดหนองจับเต่า จ.ชลบุรี
วันที่ 7 ก.ค.อยู่วัดสร้อยทอง มีโยมมาถวายปลั๊กไฟ โดยใส่แมสก์ทุกท่าน
วันที่ 8 ก.ค.อยู่กุฏิห้องพักที่วัดสร้อยทอง
วันที่ 9 ก.ค. ตรวจหาเชื้อโควิด ให้ผลเป็นลบ ก่อนอัดรายการ “โหนกระแสแต่เช้า” (ทีมงานธรรมเดลิเวอรี่สองท่านที่ติดตามไป ให้ผลเป็นบวก) เดินทางกลับวัดสร้อยทองเพื่อกักตัวทันที และพระก็กลับวัดเหมือนกันด้วยแท็กซี่
วันที่ 10 ก.ค.เข้าตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ แล้วกลับมาที่วัดสร้อยทอง
วันที่ 11 ก.ค.กักตัวอยู่ที่วัดสร้อยทอง
วันที่ 12 ก.ค. ผลจากการตรวจ ติดเชื้อโควิด รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์