จากกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่า บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบว่า บริษัทไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 300 เท่า จึงเสนอให้สิทธิผู้เอาประกัน เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นฉบับใหม่ บอกยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม และให้สามารถเปลี่ยนมาใช้ความคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือ โคม่า ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 10 เท่า หรือ บอกยกเลิกกรรมธรรม์ จะคืนเบี้ยให้ 100% ไม่หักระยะเวลาคุ้มครอง หรือนำเบี้ยที่ได้มาซื้อประกันอื่นของบริษัท โดยจะลดให้ 2 เท่าของเงินเบี้ยที่ได้คืน  

วิจารณ์แซ่ดประกันภัยส่ง SMS บีบยกเลิก-เปลี่ยนกรมธรรม์ ประกันโควิด ‘เจอ-จ่าย-จบ’

ล่าสุดนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากทางบริษัทประกันภัย อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับตามเดิม

นอกจากนี้ ยังได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าจะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างไร โดยบริษัทฯ พยายามหาทางบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องเพื่อให้อยู่รอดได้ และยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย