นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน เปิดเผยว่า มาตรการยกระดับควบคุมพื้นที่สูงสุด 10 จังหวัดที่เริ่มวันที่ 12 ก.ค. ของรัฐบาล เชื่อว่า จะกระทบระยะสั้นเท่านั้น และในสายตานักลงทุนต่างชาติเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งตนเห็นว่า ทุกส่วนยอมรับได้ถึงมาตรการที่เข้มข้นของรัฐบาลดังกล่าว โดยเฉพาะในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ  เพราะแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้ว ยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดและต้องใช้วิธีล็อคดาวน์เช่นกัน แต่ตรงกันข้ามหากไทยยังปล่อยให้มียอดการแพร่ระบาด และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ  จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นมากกว่า

ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากสุดคือต้องมีการบริหารจัดการด้านวัคซีนทั้งระบบ ทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีน แผนการกระจายวัคซีน ให้ถึงมือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากร 70% ของประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ควบคู่ไปด้วย ซึ่งล่าสุดทราบว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัตินำเข้าวัคซีนมาหลากหลายยี่ห้อแล้วเช่นกัน