เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 583-585/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย.2564 จำนวน 3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ถึงผู้กำกับการ (ผกก.) วาระประจำปี 2564 จำนวน 1,955 ตำแหน่ง

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1yFehJtdCHqKnUk9xlOyVHm0mMsMo8-xW